Инжекции

Винстрол на инжекции, наричан Winstrol Depot. Инжекционен Станозолол във воден разтвор, предназначен за мускулно инжектиране.

Още